ทางด่วนฟรี

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย 60 ด่าน เช็กเส้นทางที่นี่

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศว่าในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2566 จะมีการยกเว้นค่าทางด่วน ค่าทางด่วน นั่งฟรีทั้งวัน และนั่งฟรีที่จุดตรวจกว่า 60 จุด ทั้ง 3 เส้นทาง ทำ. การท่องเที่ยว. ประหยัดเงินค่าเดินทางด้วยการไปเที่ยวจังหวัดอื่น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคมได้มีมติให้วันที่ 10 ธันวาคม 2566 เป็น วันรัฐธรรมนูญ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จะยกเว้นค่าผ่านทาง (ไม่รวมค่าทางด่วน) 3 เส้นทาง กว่า 60 ด่าน ใช้ทางด่วนฟรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเที่ยงคืน รายละเอียดทางด่วนที่ร่วมรายการมีดังนี้

  • ทางหลวงเฉลิมมหานคร 19 ด่าน
  • ทางด่วนสีลัท 31 ด่าน
  • ทางด่วนอุดรรัถยา 10 ด่าน


วันรัฐธรรมนูญ คือ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7 ในสาธารณรัฐ) ทรงอนุมัติรัฐธรรมนูญถาวรแห่งราชอาณาจักรสยาม ซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักการปกครองประเทศสำหรับประชาชนชาวสยาม

กทพ. ภาครัฐ และคมนาคม ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขระหว่างบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงและส่งเสริมความสะดวกของประชาชน การเดินทางในวันหยุด ซึ่งจะนำไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนด้วย มีส่วนช่วยบรรเทาความแออัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

ขอบคุณบทความ : วันรัฐธรรมนูญที่ 10 ธันวาคม 2566 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย 60 ด่าน เช็กเส้นทางที่นี่